Concurs - Blog eFortuna.ro
supliment-gsp-23,3x10.5.jpg

REGULAMENT

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

De Crăciun, MOŞ FORTUNA vine cu renii, să-ţi aducă 333 de premii!”

ARTICOLUL 1. ORGANIZATORII CAMPANIEI PROMOTIONALE

1.1 Organizatorii campaniei promotionale “De Crăciun, Moş FORTUNA vine cu renii, să-ţi aducă 333 de premii” (denumita in continuare “Campania”) sunt:

  1. a) SC BET ACTIVE CONCEPT SRL, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/12831/2016, avand CUI 34223171, cu sediul social in Bucuresti, Str. Nicolae Caramfil, nr. 85A, et. 5, camera 3, sector 1, reprezentata legal de Administrator Flaugnatti Marcel, in calitate de organizator de jocuri de noroc de tip pariuri in cota fixa in baza LICENTEI seria RO 3232L001341/01.04.2015, emisa de ONJN (denumit “Organizatorul”)

şi

b) SC BET ZONE SRL, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/8632/2015, având CUI CUI 34774502, cu sediul social în Bucureşti, Strada Barbu Văcărescu, nr. 13, etaj 1, camera 1, sector 2, reprezentata legal de Administrator Flaugnatti Marcel, in calitate de organizator de jocuri de noroc de tip jocuri de noroc la distanţă, în baza Licenţei cu numărul L1160665W000326, valabilă de la 1 septembrie 2016 până la 31 august 2026.

1.2 Campania se va derula in conditiile mentionate in prezentul Regulament (denumit in continuare „Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toti participantii la Campanie. Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei, dar nu inainte de a anunta acest lucru, cu cel putin o zi inaintea intrarii in vigoare. Modificarea nu va afecta in niciun mod drepturile participantilor.

 

ARTICOLUL 2. TEMEIUL LEGAL

2.1. Prezenta Campanie se desfasoara in conformitate cu dispozitiile Ordonantei de Urgenta nr.77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc cu modificările şi completările ulterioare, respectiv dispozitiile Normelor metodologice de punere in aplicare a OUG 77/2009 si are drept scop cresterea numarului de clienti, respectiv fidelizarea acestora.

 

ARTICOLUL 3 – PERIOADA ŞI ARIA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

3.1. Campania promotionala se va desfasura în toate agentiile autorizate FORTUNA (S.C. BET ACTIVE CONCEPT S.R.L), inclusiv în cele PARTENER FORTUNA şi pe domeniul de internet www.efortuna.ro (SC Bet Zone SRL).

3.2. Campania se va desfasura in perioada 15.11.2016, ora 10:00 -18.12.2016, ora 21:00, pentru participantii la toate tipurile de pariuri in cotă fixă organizate de Companii , cu excepţia pariurilor Live, în locaţiile menţionate la art. 3.1.

3.3. Orice solicitare de participare la prezenta Promotie, cu bilete jucate după data de 18.12.2016, ora 21:00 nu va fi luată in considerare.

ARTICOLUL 4 – DREPTUL SI CONDITIILE DE PARTICIPARE

4.1. Prezenta Campanie se adreseaza persoanelor fizice care au împlinit varsta de 18 ani în ziua plasarii primului pariu participant in campanie, si cu domiciliul /resedinta fiscala in Romania (denumite in continuare «Participanti»), care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament cat si dispozitiile Regulamentului de Joc pentru pariuri in cota fixa si ale Regulamentul de Joc privind pariurile la distanta ale Organizatorilor.

4.2. Nu sunt eligibili la prezenta Campanie, angajatii Organizatorilor si/sau orice alte persoane care au legatura directa cu prezenta promotie, precum si membrii familiilor acestora (parinti/frati/surori, sot/sotie, copii), partenerii Organizatorilor, actionarii, membrii echipei manageriale si ai corpului de control al ONJN.

4.3. Oricine indeplineste conditiile din prezentul Regulament va putea participa la aceasta Campanie. Regulamentul este disponibil in mod gratuit in toate Agentiile FORTUNA şi partenere Fortuna, precum si pe site-ul www.efortuna.ro, secţiunea “Concurs”. Pentru ca participarea unei persoane la Campanie sa fie considerata valida, toate conditiile prevazute in prezentul Regulament trebuie indeplinite cumulativ si aceasta sa nu fi trimis catre Organizatori, o cerere in scris, prin care ii anunta ca nu doreste sa mai participe la Campanie.

4.4. Participarea la prezenta Campanie este permisa Clientilor Organizatorilor, cu respectarea dispozitiilor OUG 77/2009 cu completarile si modificarile ulterioare, precum si ale HG nr. 111/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de punere in aplicare a OUG nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc.

4.5. Participarea la prezenta Campanie este permisă clienţilor ambilor Organizatori, cu respectare dispoziţiilor OUG 77/2009 cu completarile si modificarile ulterioare.

 

ARTICOLUL 5 – Mecanismul de desfaurare al Promotiei

5.1. Fiecare participant are dreptul să se înscrie de câte ori doreşte. Participantii sunt clientii Organizatorilor care indeplinesc urmatoarele conditii:

5.1.1. Au efectuat bilete de pariu în cadrul Agentiilor FORTUNA si/sau pe platforma online http://sport.efortuna.ro/ro/pariuri-online in perioada si in conditiile mentionate la Art. 3.2. din Regulament.

5.1.2. Suma minimă achitata sa fie de cel putin 5 lei/bilet (în agenţii – valoarea mizei minime este de 4,76 lei).

5.1.3. Participa la campanie doar Biletele de pariu necastigatoare. Nu se califica nici biletele din agenţii care contin castiguri de pe urma unor bonusuri gen Pariu Sansa sau EXTRA 200. Nu pot participa la Campanie  nici pariurile „Live” efectuate in agentii si nici pariurile „Live” efectuate pe platforma efortuna.ro, la http://sport.efortuna.ro/ro/pariuri-live.

5.2. Pentru a participa la prezenta Campanie promoțională, clientul va plasa pariuri in agentiiile Fortuna proprii si ale partenerilor si va accesa site-ul http://efortuna.ro/, la secțiunea http://agentii.efortuna.ro/concurs și va completa câmpurile obligatorii cu datele sale de identificare: nume, prenume, CNP, telefon și adresa de e-mail, precum şi seria biletului necâştigător. Pentru înregistrare, Participantul trebuie să îşi dea acordul că acceptă termenii şi condiţiile prezentului Regulament. Participantii trebuie sa pastreze toate biletele incrise si acceptate pe microsite.

5.3. Cei care înscriu bilete necâştigătoare din agenţii, dar au şi conturi active la FORTUNA Online (http://sport.efortuna.ro/ro/pariuri-online) vor completa şi rubrica “Utilizator online (username)”, folosind “username-ul” lor din platforma efortuna.ro, dublându-şi astfel şansele de câştig la tragerea la sorţi, dacă pe perioada Campaniei au înregistrat cel puţin un pariu necâştigător cu o miză de 5 lei, atât pentru biletele din agenţii, cât şi pentru cele din platforma efortuna.ro.

EXEMPLU:

Ionescu Vasile se înscrie la Campania Promoţională cu 100 de serii de bilete necâştigătoare (cu o miză de cel puţin 5 lei pe fiecare bilet). El are, însă, şi cont pe online la FORTUNA şi 10 pariuri necâştigătoare, cu miza de minim 5 lei pentru fiecare bilet, înregistrat în această perioadă. Pe formularul de la secţiunea Concurs, unde şi-a înregistrat cele 100 de serii necâştigătoare ale biletelor jucate în agenţii, îşi va trece şi Utilizator online (username)”-ul din platforma online „ionescuvasile”, astfel că el va avea 200 de şanse la tragerea la sorţi (în loc de cele 100 aferente biletelor jucate în agenţii), la care se adaugă alte 20 de şanse (în loc de 10, câte pariuri necâştigătoare înregistrase pe platforma online), care vor fi adăugate automat în baza de date de la tragerea la sorţi.

5.4. Clientii platformei http://sport.efortuna.ro/ro/pariuri-online se pot înscrie la concurs dacă au pariuri necâştigătoare cu o miză de cel puţin 5 lei, folosind butonul “Mă înscriu!”, la secţiunea “Promoţii” (https://casino.efortuna.ro/promo)

E suficient un singur click şi seriile tuturor biletelor necâştigătoare, cu miza minima de 5 lei, jucate pe perioada Campaniei să fie înregistrate de sistem în baza de date pentru tragerea la sorţi.

5.5. Cei care înscriu bilete necâştigătoare din platforma efortuna.ro, dar doresc sa inscrie si bilete plasate in agentiiile Fortuna si cele ale partenerilor vor accesa site-ul http://efortuna.ro/, la secțiunea http://agentii.efortuna.ro/concurs și vor completa câmpurile obligatorii cu datele lor de identificare: nume, prenume, CNP, telefon și adresa de e-mail, precum şi seria biletului necâştigător. Dacă vor completa şi rubrica “Utilizator online (username)”, folosind “username-ul” lor din platforma efortuna.ro, isi vor dubla şansele de câştig la tragerea la sorţi.

 

ARTICOLUL 5 – Premiile

6.1. Premiile Promoţiei constau în:

– 3 (trei) autoturisme Skoda Octavia

– 30 (treizeci) iPhone SE

– 300 (trei sute) de fulare pesonalizate „FORTUNA”

6.2. Valoarea individuala a premiilor

Premiu                                Valoare Premiu                 Valoare impozit                Valoare totala

1 Skoda Octavia                72,000   lei                          11,424   lei                          83,424 lei

1 iPhone SE                       2,500     lei                          304 lei                                 2,804 lei

1 Fular Fortuna                 18           lei                          0 lei                                     18 lei

6.3 Valoarea totala a premiilor este de 339.792 lei.

– 3 (trei) autoturisme Skoda Octavia in valoare totala de 83.424 lei x 3 = 250.272 lei.

– 30 (treizeci) iPhone SE in valoare totala de 2.804 lei x 30 = 84.120 lei.

– 300 (trei sute) de fulare pesonalizate „Fortuna” in valoare totala de 18 lei x 300 = 5.400 lei.

6.4. Câştigătorii nu pot primi contravaloarea premiilor in bani.

6.5 Valoare totala a impozitelor aferente premiilor vor fi platite si suportate de catre organizatori.

 

ARTICOLUL 7 – DESEMNAREA CASTIGATORILOR :

7.1. Castigatorii vor fi desemnati conform conditiilor stabilite in prezentul Regulament.

Tragerea la sorti in vederea determinarii castigatorilor se va realiza de catre o persoana desemnata de catre Organizatori care va utiliza serviciile de selectare aleatorie puse la dispozitie de un sistem electronic, dintr-o aplicaţie ce conţine baza de date a biletelor înscrise, la data de 20.12.2016.

Astfel, dintre biletele clientilor care intrunesc conditiile de la art 5, se vor extrage numele câştigatorilor. Fiecare castigator va avea acces la un singur premiu. Tragerea la sorţi se va desfăşura sub supravegherea unei Comisii de Validare, formată din minim 4 (patru) membri, desemnată de către Organizatori.

Se vor efectua 1.665 (unamiesasesutesaizecisicinci) extrageri suplimentare pentru desemnarea rezervelor, pentru situatiile în care unul dintre câștigători nu poate fi contactat, renunță în mod expres sau nu accepta premiul în termenul stabilit, caz în care premiul se va reporta rezervelor, în ordinea extragerii acestora.

Ordinea extragerii castigatorilor premiilor va fi: 3 Skoda Octavia, urmate de 30 iPhone SE, urmate de 300 fulare „Fortuna”. Apoi se vor extrage 1.665 (unamiesasesutesaizecisicinci) rezerve.

7.2. Seriile biletelor astfel extrase vor fi verificate de către Comisia de Validare, pentru a se constata dacă au fost respectate regulile prezentului Regulament. Câştigătorii vor fi anunţaţi telefonic,  prin e-mail si prin sms.

Contactarea castigatorilor: In data de 20.12.2016, dupa finalizarea extragerii si validarea rezultatelor de catre comisie, castigatorii vor fi contactati pe e-mail, sms si telefonic. Acestia pot revendica castigul numai in termen de maximum 24 ore de la expedierea primului email si/sau sms. In cazul in care unul sau mai multe premii nu sunt revendicate in termen, organizatorii vor contacta rezervele, astfel: se vor atribui premiile nerevendicate in ordinea descrescatoare a valorii lor (Skoda, apoi iPhone, apoi fular) rezervelor in ordinea in care au fost extrase. Modalitatea de contactare va fi aceeasi: pe email, sms si telefonic. Acestia pot revendica castigul in termen de maximum 24 ore de la expedierea primului email si/sau sms.

7.3. Lista câştigătorilor va fi comunicată pe site-ul agentii.efortuna.ro, in agentiile Fortuna si partenere, ori în alte medii, în functie de optiunea Organizatorilor. Câştigurile pot fi ridicate în maximum 30 de zile de la data anunţării acestora.

 

ARTICOLUL 8 – CONDITII DE VALIDARE

8.1. Pentru ca un participant sa fie declarat castigator valid, trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

  1. a) sa indeplineasca conditiile de la Articolele 3, 4 şi 5 din Regulament;
  2. b) sa respecte Regulamentele de Joc ale Organizatorilor;
  3. c) biletele extrase dintre cele jucate in agentiile Fortuna si ale partenerilor, trebuiesc prezentate in original.

 

ARTICOLUL 9 – ACORDAREA PREMIILOR SI PROCEDURA DE INMANARE A ACESTORA

9.1. Predarea premiului catre castigator se va face dupa verificarea elementelor de identificare. In acest scop castigatorul va prezenta un act de identitate valabil (buletin/carte de identitate, pasaport). In caz contrar, el îşi pierde dreptul la premiu şi se apelează la cei de pe lista de rezerve.

9.2. La înmânarea premiului, Castigatorul va semna un proces verbal, pe care vor fi incluse si datele sale personale, respectiv: NUME, PRENUME, CNP, ADRESA DE EMAIL, TELEFON, ORAS DE DOMICILIU, cu mentiunea ca aceste date se ofera pentru a fi prelucrate de catre Organizatori.

9.3. Prin participarea la prezenta Promotie, Participantii/Castigatorii sunt de acord ca numele, prenumele, CNP-ul si adresa de email, cat si eventualele fotografii sau filmari (care contin imaginea si/sau vocea Castigatorului), legate de momentul predarii premiului să poată fi folosite in scop promotional si eventual sa fie publicate de Organizatori in diverse mijloace media, fără plata unor compensatii materiale.

9.4. Orice incercare de frauda (ex: falsificarea biletelor) va fi sanctionata cu neacordarea premiilor si sesizarea organelor de cercetare penala.

 

ARTICOLUL 10 – CONFIDENTIALITATEA DATELOR SI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

10.1. Participarea la aceasta Promotie prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul Participantului pentru clauzele acestuia, avand in vedere că l-a gasit în agentiile FORTUNA si nu a notificat Organizatorilor ca nu doreste sa participe la Campanie.

10.2. Participantilor la campania promotionala “ De Craciun, Moş FORTUNA vine cu renii, să-ţi aducă 333 de premii” le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

10.3. Participantii au dreptul de a obtine de la Organizatori, la cerere si in mod gratuit, printr-o solicitare pe durata Campaniei, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt, prelucrate de organizatori si au, de asemenea, dreptul de a se opune la folosirea acestora in orice moment, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.

10.4. Datele personale ale câstigatorilor vor ramane in inregistrarile contabile ale Organizatorilor conform legislatiei fiscale in vigoare.

 

ARTICOLUL 11 – IMPOZITE SI TAXE

11.1 Organizatorii se obliga sa calculeze , retina si sa vireze la bugetul de stat impozitul aferent premiilor acordate, conform legii.

 

 

ARTICOLUL 12 – ANUNTAREA CASTIGATORILOR PREMIILOR

12.1. Organizatorii vor face publice numele câştigătorilor în agenţiile participante, pe pagina de internet www.efortuna.ro şi isi rezerva dreptul de a le face publice in alte medii, în functie de optiunea Organizatorilor.

 

ARTICOLUL 13- LITIGII – RECLAMATII

13.1. Eventualele sesizari legate de derularea Campaniei se vor putea transmite la adresa de e-mail: contact@efortuna.ro sau la telefon 031.437.85.80, pe toata durata derularii Campaniei. In cazul unor eventuale litigii aparute intre Organizatori si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu se vor adresa spre solutionare instantelor judecatoresti competente romane.

13.2. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantul declara pe proprie raspundere ca are impliniti 18 ani, ca a citit, a inteles si este pe deplin de acord cu dispozitiile prezentului Regulament al Campaniei Promotionale “De Craciun, Moş FORTUNA vine cu renii, să-ţi aducă 333 de premii!”.

 

ARTICOLUL 14 – DISPOZITII FINALE

14.1. Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorii au dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

14.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial continuarea Campaniei, Organizatorii vor fi exonerati de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor lor pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizatori -inclusiv imposibilitatea Organizatorilor din motive independente de vointa lor – si a caror aparitie duce la imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

14.3. Prezentul Regulament se notifică catre Oficiul National pentru Jocuri de Noroc.

Prezentul Regulament a fost semnat in 2 (două) exemplare in original, cu aceeaşi valoare juridica fiecare, astazi 11.11.2016.

 

ORGANIZATORI

S.C. BET ACTIVE CONCEPT S.R.L

Si

S.C. BET ZONE S.R.L

 

MARCEL FLAUGNATTI